Interdisciplinary Innovation Institute

General information about page
Ogólne ograniczenia użycia

O ile nie zostało wyraźnie zaznaczone inaczej, treści na stronie są osobistą własnością autora.
Użytkując treści zobowiązują się Państwo:

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

Jesteśmy - jeśli nie zaznaczono inaczej - właścicielem lub uprawnionym użytkownikiem wszystkich dostępnych informacji na stronie internetowej.
Cała zawartość strony jest naszą własnością i jest objęta prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej.
Zawartość strony nie może być pobierana, kopiowana, odtwarzana, rozpowszechniana, przekazywana, emitowana, wyświetlana, sprzedawana, licencjonowana, zmieniana, ponawiana, przywłaszczana ani wykorzystywana dla celów publicznych lub komercyjnych bez naszej pisemnej zgody.
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do treści zawartej na stronie.
Każde naruszenie naszych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, w tym praw należących do osób trzecich, może prowadzić do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego.
Kontakt

Zigfi - Arthur Kujawa zigfi7 (at) gmail.com, Textme @ +447849003636.

Donate