Articles

Wstęp

W dzisiejszym świecie racjonalność staje naprzeciw irracjonalności i trudno jest ogarnąć to co się dzieje ze wszystkich możliwych stron.
Pojawiają się pytania do czego należy dążyć, a odpowiedzi na nie jest tyle ilu ludzi.
Rozwój technologii informacyjnych w tym internetu sprawił, że informacje przekazywane są w dużo większym stopniu niż kiedykolwiek w przeszłości a fakt ten nie pozostaje obojętny dla konsekwencji.
Chciałbym stworzyć skuteczny, otwarty i uniwersalny system zasad społecznych,
który uwzględni szybkie zmiany, polepszy współpracę, a w konsekwencji zwiększy możliwości przetrwania i jakość życia.

Przetrwać

Możemy poruszać rożne kwestie i podchodzić do celu naszych działań w rożny sposób,
ale faktem jest iż cala otaczająca nas natura dąży do przetrwania.
Każda roślina każde zwierzątko dzielnie gromadzi energie by żyć i wydać na świat swoje potomstwo.
Nie inaczej jest z ludźmi, mimo iż niektórym wydaje się inaczej, również i my dążymy do przetrwania.
Zaakceptujmy więc ten fakt, i sprawmy by stał się on naszym podstawowym celem i punktem wyjściowym do dalszych rozważań.

Ograniczenia

Nasza świadomość jest i zawsze będzie ograniczona, pomimo ciągłego jej poszerzania nigdy nie osiągniemy stanu zrozumienia wszystkiego.
Pomimo tego, da się efektywnie funkcjonować, musimy jedynie pamiętać o tych ograniczeniach.

Nauka

Uczymy się od innych, nawet od tych którzy są prymitywniejsi.
Pamiętajmy o tym, i pozwólmy by każdy mógł zademonstrować swoja wiedzę, sposoby czy poglądy.
Dajmy szanse wiedzy płynącej od innych, gdyż ich rozwiązania mogą okazać się lepsze od naszych.
Pamiętajmy również iż każda wiedza może być nieprawdziwa i bezużyteczna;
musimy więc podchodzić do niej ostrożnie i analitycznie by unikać manipulacji i wykorzystywania.