Articles

Prawo

Odnoszę wrażenie, iż w dzisiejszych czasach brakuje jednoznacznie określonego kierunku rozwoju społeczeństwa.
Człowiek w łatwy sposób przeinacza swoje wewnętrzne dążenia, przedkładając egoizm ponad sens.
Prawdziwym celem, do którego dążymy to przetrwanie.
Mamy wiedzę i narzędzia, które umożliwiają nam współpracę i z niej globalne profity; jedyne co brakuje, to świadomość tego celu. Sprzeczne z logiką jest bowiem przedkładanie własnych interesów nad interes środowiska, którego jesteśmy częścią. Nie oznacza to rezygnacji z własnych dążeń, a raczej zrozumienie ich i ukierunkowanie w taki sposób by całe środowisko łącznie z nami na tym zyskało. Wiedza, rozwój i współpraca są kluczem do utrzymania równowagi pomiędzy potrzebą a możliwościami.
W związku z powyższym postanowiłem stworzyć artykuł o moich, alternatywnych rozwiązaniach prawnych, skupionych na kooperacji, rozwoju i świadomym dążeniu do przetrwania.
Konieczne jest bowiem utworzenie nowoczesnej grupy społecznej, która udowodni, iż takie podejście jest skuteczne i przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym w tę grupę.

W tym artykule zamieszczam więc propozycje praw i definicji, w moim mniemaniu, ułatwiających zorganizowanie takiej grupy.

Prawo otwartego patentu:

Srodki psychoaktywne:

Dowolne substancje psychoaktywne powinny być wolno dostępne (odpłatnie) dla osób odpowiadających za siebie dla użytku prywatnego.
Produkcja ich powinna być pod ścisłą kontrolą, handel powinien zawierać procent opłat na służbę zdrowia oraz więziennictwo.
Każda dawka powinna zawierać ulotkę wraz z dokładnym opisem działania skutkami ubocznymi i możliwymi powikłaniami po zażyciu.
W razie nieodpowiedzialnego zażycia substancji i wywołania szkód społecznych osoba zażywająca powinna być ukarana adekwatnie do czynów, które popełniła z odebraniem praw obywatelskich włącznie przy najwyższym stopniu zagrożenia.
Sporadyczne spożycie substancji psychoaktywnych (np. alkohol) może działać korzystnie na społeczeństwo, poprzez przełamywanie wstydu i zahamowań, co wpływa pozytywnie na dobieranie się w pary i zwiększenie potencjału reprodukcyjnego społeczeństwa. Może także łagodzić różne stresy i frustracje.

Etyka

Żadna osoba nie może być zmuszana do niczego wbrew swojej woli, z wyłączeniem osób niebędących w stanie odpowiadać za siebie (dzieci, niepełnosprawni umysłowo) gdzie odpowiedzialność za nich spada na opiekuna.
Opiekun zobowiązuje się jednak do dostosowania zarówno swoich zachowań, jak i zachowań podopiecznego do norm niezagrażających strukturze społeczeństwa.
Czyny niedopuszczalne to takie, które bezpośrednio bądź pośrednio niszczą struktury społeczne jak sianie nienawiści, strachu, stwarzanie zagrożeń dla życia i zdrowia innych.
Czyny, które są pożądane to takie, które służą strukturze społecznej, jak udzielanie pomocy, życzliwość przyjaźń współpraca, ale również takie czyny, które są niezależne od struktury społecznej i nie wpływają na nią bezpośrednio w sposób negatywny.