Articles

Giaprzestrzeń

Teza Giaprzestrzeni, wykracza poza możliwości badawcze dzisiejszej nauki.co prawda powstają teorie jak Wieloświat ,które w różny sposób tłumaczą podobnie zagadnienia.Dążenie do gromadzenia wiedzy metodami empirycznyminie zawsze jest szybkie, czasem lepiej coś założyć a potem potwierdzić lub zaprzeczyć tym założeniom.Dlatego spisuję tę teorię.